Published

Fri 21 February 2014

←Home

Hello, again

Hello, again. Yup, ovo je moj novi (dodatni…) blog, trebalo mi je mjesto za pisanje na hrvatskom a da nije neko od prijašnjih. Fun fact: ovaj blog se hosta na Raspberry Pi-u - slobodno na temelju toga pretpostavite kakve će teme biti :)

Go Top
Percepcija organizacija >>
comments powered by Disqus